Baby Diary

หมวดหมู่สินค้า: ฺBaby Diary
1,390บาท ลดทันที 300 บาท
ราคา 1,090บาท

27 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 125 ผู้ชม

เก็บความทรงจำดีๆในทุกช่วงพัฒนาการของลูกน้อย รวบรวมได้ทั้งภาพถ่าย และสามารถเขียนด้วยลายมือของคุณแม่เป็นข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวน้อย ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือออกมาด้วยความรักความผูกพันที่เกิดขึ้น เพื่อเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นให้เขาได้ดูในอนาคต
พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม สามารถใช้บันทึกความทรงจำได้ตั้งแต่คุณแม่รู้ตัวว่าตนเองตั้งครรภ์ จนถึงลูกอายุ 5 ขวบ